You are currently viewing Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi kısa süreli, planlı, yapılandırılmış bir psikoterapi türüdür. Bu terapinin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir. Bilişsel davranışçı terapi kişinin düşünce yapısının, algılarının ve olayları yorumlayış şeklinin, duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu doğrultuda terapideki amaç, kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden yapılandırmak ve yerine gerçekçi ve olumlu düşünce şeklini getirmektir. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

Kişinin hayatında sorun olarak gördüğü konular belirlenir. Bu sorun alanları, ilişki alanı, sosyal yaşam ve iş yaşamı, ailevi sorunlar vb. olarak değerlendirilebilir. Kişi ile terapistin iş birliği içinde belirledikleri sorunlar doğrultusunda çalışmaya başlanır.

Bilişsel davranışçı terapi yapılandırılmış bir terapi türü olduğundan, ilk seanstan itibaren terapinin hedefleri ve amaçları belirlenir. Kişinin öyküsü alındıktan ve sorunlar belirlendikten sonra hedeflere yönelik çalışmaya başlanır.

İlk görüşmeler birer hafta ara ile yapılır, kişi iyi hissetmeye başlayınca görüşmelerin arası 15 gün şeklinde açılır. Zamanla görüşmelerin sıklığı azalır. Belli bir değişim ve gelişme sağlandıktan sonra, belirli aralıklarla kontrol görüşmeleri yapılır.

Bir yanıt yazın