You are currently viewing Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

İlişkilerde yaşanan zorluklar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evlilik ve Çift danışmanlığı hizmetinde amaç, ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmak, çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

Çiftlere yönelik danışmanlıkta, evli veya evli olmayan çiftlerle çalışılır ve amaç genellikle çiftler arasındaki iletişim becerisinin ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesidir. Çift ve evlilik terapisinde bireylerin yaşanan uyum sorunları, çatışmalar, aldatma, boşanma ve/veya ayrılma, evlilik öncesi yaşanan kaygılar, çiftlerden birinin ya da ikisinin de hayatında yaşanan değişimlere uyum sağlama, kronik hastalıklar, alkol ve madde kullanımı, kayıp ve yas gibi pek çok sorun ele alınabilir.

Evlilik ve Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

Çift ve evlilik terapisinde ilişki bir sistem olarak görülür ve yaşanan sorunlar bu sistem içinde anlamlandırılır. Çiftin ilişki dinamiklerinin ele alınmasıyla ilişkideki ve iletişimdeki doyumu arttırırken, her iki kişinin kendi bireysel potansiyellerini de fark edip geliştirebilmelerini hedefler. Çift ilişkisi yaşayan bir sistemdir. Bu sistemin unsurlarından birinde (bireyler ya da iletişim şekilleri gibi) yaşanan değişim bütün sistemi etkiler. Bireysel terapiden farklı olarak, çiftin ikisi de seansta bulunur ve birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bunun yanı sıra bireysel görüşmelerde de kişilerin yaşadığı ilişki sorunları, çözümlenemeyen kişilerarası çatışmalar ve aileyle geçmiş yaşantılara uzanan geçmiş kökenli sorunlara değinilebilir.

Kurumumuzda Sunulan Evlilik ve Çift Danışmanlığının İşlevleri

• Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak;
• Evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek;
• Çiftlerin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek;
• Çiftlerin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak;
• Evlilikte zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında bireylerin sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek;
• Çiftlerin her birinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak;
• Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak;
• Evlilik sürecinde çiftlerin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre; mutlu olan çiftlerin hastalık oranları düşmekte ve bağışıklık sistemleri güçlenmektedir. İlişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin ömürleri uzamakta mutsuz evliliklerde ise çocuklarda psikolojik problemlerin görülme olasılığı artmaktadır.

İlişki, bakım ve özen ister. Eşler/partnerler ilişkide mutlu olma ve mutlu kalabilme niyetini alarak ilişkileri için çaba harcamalıdır. İlişkiye gereken özen gösterilmediğinde başta çocuklar olmak üzere, çiftler ayrı ayrı çok olumsuz etkilenmekte ve bu etkiler çok uzun yıllar sürmektedir.

Evlilik ve Çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Evlilik/ilişki uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir ilişki kurma ve ilişkilerin devam etme olasılığı o oranda azalmaktadır. Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, devam edebilecek ilişkileri kurtarabilir ve ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.

Bir yanıt yazın