You are currently viewing Akıl Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl ve Zekâ Oyunları Ne İşe Yarar?

Modern dünya çocuğu ve çocukluğu taş duvarlar arasına hapsetti. Artık çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor, yaratıcılıklarını geliştirecek ortam bulamıyorlar. Sosyal, fiziksel ve zihinsel anlamda bazı becerilerimizi kaybediyoruz. İletişim çağında iletişimsiz kalan aile ortamlarında yaşamaya başladık. Çocuklar anne-babalarıyla değil elektronik cihazlarla vakit geçiriyor. Bu durumun olumsuz sonuçları toplumumuzda gözlemlenmeye başladı bile.

Peki, biz ne yapmalıyız? Çocuklarımızın yaratıcılığını, kreatif düşünme becerilerini geliştirmek için, sosyal anlamda iletişimi kuvvetli hayata hazır bireyler yetiştirmek için biz ne yapmalıyız?

Son günlerde yükselen bir trend gösteren zeka oyunları bize bu konuda yardımcı olabilir aslında. Zekâ oyunları sadece planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme, öngörü vb. gibi zihinsel becerileri geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda başladığı işi sonunu kadar devam ettirme, azim, empati, direnme, mücadele etme gibi kişilik gelişimi ile ilgili faktörleri kazanmamızı da sağlar. Zekâ oyunları aile bireylerinin yalnızlaştığı çağımızda aile bağlarının kuvvetlenmesine de yardımcı olabilir. Ailecek oynanan zekâ oyunlarıyla aile fertleri birbiriyle daha fazla kaynaşacak ve sosyal zekâsı yüksek bireysel yetişecektir.

Akıl ve zekâ oyunlarının etki alanları:

  1. Akıl ve zekâ oyunlarının bir öğretim aracı/metodu olarak kullanılması
  2. Akıl ve zekâ oyunlarının bir oryantasyon aracı olarak kullanılması
  3. Akıl ve zekâ oyunlarının bir ilgi/yetenek ölçeği olarak kullanılması
  4. Akıl ve zekâ oyunlarının bir hafızayı güçlendirme aracı olarak kullanılması
  5. Akıl ve zekâ oyunlarının bir hobi olarak kullanılması
  6. Akıl ve zekâ oyunlarının profesyonel alan olarak görülüp oyunculuğa hazırlık olarak kullanılması
  7. Akıl ve zekâ oyunlarının akademik başarıyı yükseltecek araç olarak kullanılması
  8. Akıl ve zekâ oyunlarının duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılması
  9. Akıl ve zekâ oyunlarının dikkat geliştirme aracı olarak kullanılması
  10. Akıl ve zekâ oyunlarının dil gelişim aracı olarak kullanılması

Bir yanıt yazın